Túi giấy bạc là sản phẩm có vai trò rất quan trọng, không thể thiếu đối với cuộc sống của mọi người.