Ngoại thành hà nội

Phương thức giao hàng tại In Nguyễn Kim Nội thành Hà Nội

Nhân viên công ty sẽ giao trực tiếp cho khách hàng tại địa điểm yêu cầu trong hợp đồng hai bên đã ký kết. Để thuận tiện cho việc giao hàn của chúng tôi in quý khách vui lòng cung cấp rõ địa chỉ giao nhận đồng thời cung cấp các giấy tờ cần thiết cho việc bàn giao giữa hai bên. Trong trường hợp quý khách có thắc mắc trong trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc không hài lòng về nhân viên giao hàng. Xin vui lòng liên hệ tới phòng chăm sóc khác hàng Công ty In Nguyễn Kim: 04 6260  4387 (Mrs Trang).

Ngoại thành hà nội

Đối với các tỉnh ở xa Hà nội công ty chúng tôi sẽ có nhiều hình thức vận chuyến khác nhau tùy theo khối lượng và giá trị của sản phẩm sao cho phù hợp nhất về giá cả vận chuyển cũng như đúng tiến độ với khách hàng.

Chi phí vận chuyển